Szkoła podstawowa dwujęzyczna – jak wyglądają lekcje?Dwujęzyczna szkoła podstawowa ma dużo plusów. Język obcy traktowany jest w takiej szkole równorzędnie z językiem ojczystym. Gdańsk, Wrocław czy Warszawa to przykładowe miasto w których znajdziesz dwujęzyczną szkołę podstawową. Czy wiesz, że nauka w drugim języku od wczesnego wieku dobrze oddziałuje na rozwój intelektualny malucha. Warto także dodać, że klasy w szkołach dwujęzycznych są na ogół mniej liczne. Dzięki temu nauczanie jest bardziej zindywidualizowane i dopasowane  do potrzeb poszczególnych uczniów.

Nauka w szkole dwujęzycznej – jak przygotować na to dziecko?

Najlepszym sposobem przygotowania pociechy do nauki w w szkole dwujęzycznej jest wcześniejsze oswojenie go z językiem obcym. Dzieci, które w wieku 3-5 lat mają bardzo częsty kontakt z obcym językiem, chłoną go w sposób naturalny. Nie zapominaj, że podstawowa umiejętność języka obcego to konieczny warunek przyjęcia do takie szkoły. Właśnie dlatego należy zadbać aby maluch od małego mówił w drugim języku.

Nauczanie dwujęzyczne – co to jest?

Nauczanie tego typu jest to system który jest oparty na nauczaniu konkretnych przedmiotów posługując się dwoma językami. Efektem tego trybu nauki doprowadza się do rozwoju wyższych kompetencji językowych, które osiągają uczniowie. Plusy takiego stylu nauczania to:

  • formowanie postaw zrozumienia odmienności geograficznej a także kulturalnej obszaru językowego różniącego się od ojczystego;
  • nauka książek, kultury a także historii krajów innych niż ojczysty;
  • szybszy dostęp do zagranicznych programów związanych z nauką;
  • możliwość dalszej nauki za granicą.

Jak nauczanie dwujęzyczne wygląda w praktyce?

Nauczanie dwujęzyczne jest to zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe, dążące do swobodnego posługiwania się przez uczniów zarówno w mowie i w piśmie językiem ojczystym a także obcym na jednakowym poziomie. Jednakże nauczanie w dwóch językach nie może być realizowane podczas trwania lekcji języka polskiego, historii i geografii Materiałami dydaktycznymi na wszystkich zajęciach dwujęzycznych są polskie podręczniki, i skrypty w języku obcym. Dzięki temu realnie jest zgłębienie wiedzy wraz ze zdolnościami językowymi w rozszerzonym zakresie.

Jak sprawa wygląda z punktu widzenia neurodydaktyki?

Neurodydaktyczne badania mówią, że nauczanie przedmiotów w dwu językach bardzo usprawnia rozwój mózgu i zwiększa osiągane przez uczniów wyniki, co więcej zapewnia im szeroki rozwój. Dzieci dwujęzyczne posiadają zdecydowanie wyższy poziom myślenia będącego podstawą twórczości. Dodatkowo badania wskazują też, że dwujęzyczność przynosi liczne korzyści poznawcze. Dzieci które znają oba języki, bardzo są w posiadaniu świadomości językowej, co oznacza, że są świadome z tego, że język jest kodem, który podlega pewnym regułom. Sprawia to, że zdecydowanie szybciej i o wiele skuteczniej uczyć się innych języków.

Nauczanie dwujęzyczne a przyszłość zawodowa

Nauczanie w obu językach jest realizowane w oddziałach dwujęzycznych  w systemie edukacji w Polsce a absolwenci przystępują do egzaminów które są zgodne z polskimi wymaganiami. Niemniej jednak uczunień uzyskuje większą ilość punktów z drugiego języka w rekrutacji na studia w Polsce. Warto także podkreślić, że liczba kierunków z wykładowym językiem angielskim oferowanych przez renomowane uczelnie w Polsce stale rośnie. Dodatkowo o wiele prościej po szkole dwujęzycznej aplikować za zagraniczną uczelnie.