Czym się różnią polowania indywidualne od zbiorowych?Podstawową różnicą między polowaniem indywidualnym a zbiorowym jest wielkość grupy, która uczestniczy w nim. W polowaniu indywidualnym może uczestniczyć jeden polujący, myśliwy z psem albo myśliwy z pomocnikiem. 

W polowaniach zbiorowych liczba osób to minimum 2, albo 6 jeżeli myśliwi planują polować na zające.

Różnicą jest także sposób planowania polowań. Aby wziąć udział w polowaniu indywidualnym koniecznie trzeba posiadać na nie pozwolenie od zarządcy albo dzierżawcy okręgu łowieckiego. Takie pozwolenie myśliwy musi załatwić sam. Polowania zbiorowe natomiast są organizowane przez dzierżawcę albo zarządcę okręgu łowieckiego i prowadzone są przez wybraną do tego osobę, która dba o bezpieczeństwo i stosowanie się do prawa.

Polowanie zbiorowe – jak przebiega?

Polowanie zbiorowe zawsze rozpoczyna się odprawą, a kończy się pokotem. Takie reguły tyczą się tylko polowań zbiorowych – nie odbywa się to podczas polowania indywidualnego. Odprawa ma za zadanie poznanie zasad polowania. Omawiane są wtedy zwierzęta i ich gatunki, na które myśliwi będą polować. Prezentowane są istotne obwieszczenia, które o przejściu do następnych etapów, a także wszystkie zasady bezpieczeństwa.

Pokot, który pojawia się na końcu polowania jest istotną tradycją łowiecką. Pojawia się tam złożenie chwały zwierzynie i wyłaniany jest król polowania. Oddanie cześci zwierzynie jest bardzo istotnym zwyczajem i konieczne jest stosowanie się do kilku reguł, jak na przykład położenie zwierzyny na prawym boku albo ułożenie łbów zwierzyny w kierunku łowiska.

Wyróżnić możemy kilka rodzajów polowań zbiorowych i sposób postępowania w każdym z nich lekko się od siebie różni. Do polowania na niewielką zwierzynę jak przykładowo zające czy lisy stosuje się polowanie pędzeniami. Krótko mówiąc polega ono na przepłaszaniu zwierząt przez naganiaczy. Ważne jest aby było ich przynajmniej 1,5-2 razy więcej niż myśliwych. Dla odmiany przy polowaniu na dziki zabiera się psy myśliwskie – ich zadaniem jest ustalenie miejsca zwierzyny i wypędzenie dzików z ukrycia. Wtedy myśliwych jest kilkunastu.

Można się także spotkać z tzw. polowaniem szwedzkim lub z ambon – ono jest organizowane na bardzo dużych lokalizacjach w lasach, które mają minimum 600-1000 ha. W tego typu polowaniach można zobaczyć 20-30 myśliwych.

Co o polowaniach zbiorowych mówi prawo?

Należy zacząć od najważniejszego faktu: każdy myśliwy, który jest uczestnikiem w polowaniu bezwzględnie musi posiadać legitymację Polskiego Związku Łowieckiego i pozwolenie na broń.

Polowania zbiorowe mogą być przeprowadzane od wschodu słońca do zmierzchu i tylko między 1 października a 15 stycznia.

Polowania zbiorowe zostają uznane za rozpoczęte w momencie zebrania się myśliwych i rozpoczęcia odprawy, a ich zakończenie jest w momencie kiedy myśliwy, który prowadzi polowanie ogłosi jego zakończenie. Po zakończeniu polowania jego prowadzący ma obowiązek sporządzić protokół, który będzie zawierał wszystkie ważne informacje jak: data i godziny odbycia polowania, numer okręgu łowieckiego oraz na jakie gatunki zwierząt odbywało się polowanie. Jest tam także lista myśliwych oraz pewne uwagi, które dotyczyły polowania.

To bez dwóch zdań prowadzący polowanie jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa i jego muszą się słuchać wszyscy inny myśliwi.

Źródło informacji: https://biuroponowa.pl/polowania-zbiorowe/