Czym się różnią polowania indywidualne od zbiorowych?

Podstawową różnicą między polowaniem indywidualnym a zbiorowym jest wielkość grupy, która uczestniczy w nim. W polowaniu indywidualnym może uczestniczyć jeden polujący, myśliwy z psem albo myśliwy z pomocnikiem.  W polowaniach zbiorowych liczba osób to minimum